To be silent is the biggest art in a conversation

31 Jan 2010

PASAMBAHAN MA ANTA PAMBAO


PASAMBAHAN
MAANTA PAMBAO

Sutan
:
Urang tuo sumando Datuak ......
Urang Tuo Sumando
:
Iyo
Sutan
:
Urang tuo sumando disambah
Urang Tuo Sumando
:
Manitah lah
Sutan
:
Sungguah pun urang tuo sumando surang nan disambah mangko sarapek-papek nyolah sagalo alek silang nan bapangka karajo nan bajujuang, tampek ambo mengantakan sambah, indak diatok dibilang, lagi patok pambilang gala dengan buah pa sambahan, pasambahan itu dipulangkan kapado silang nan bapangka jumlahnyo sambah ka bakeh urang tuo sumando.
A’tulah buah gala pasambahan di ambo, Abdul Rasik di tanah makah, anak tuangku bandu ruhun naiak ka anjung tuli perak, langkok jo padang na ba cabuik sarato jo gandang pararakan, manuju lauik amarullah, manjalang datuak siak banda, tagamang lah puti dalam petak, ilanglah aka sakutiko, aka singkek pandapek kurang, rasa kan kalu lidah kamanyambuik, raso kan manggigia badan dibaok duduak bana tak buliah diilakkan, dirandang-randang mamasak, dikirai-kirai ka banda tangguak ikan gulamo, dibilang-bilang di atak, dicurai-curai di papa di baco sitambo lamo, jikok ta sabuik di nan salah alangkah malu badan diri, jikok ta sabuik di nan bana suko lah hati niniak mamak.
Dalam nan tun, ditiliak ateh nan tumbuah, barago ateh rupo, tumbuah nan bak nangko, gadang lah babingkah tanah, basa lah balingkuang aua, asababnyo gadang dibari babingkah tanah, basa dibari balingkuang aua supayo buliah duduak sumando cucu kamanakan datuak........kapado korong kampuang cucu kemanakan.......
Alah sahari duo hari lah sabulan duo bulan lah batahun kalamonyo, alah batanam aua dengan pinang, alah ma ado kan anak dengan buah, anak nangko duo parkaro, nan partamo anak silaki-laki, nan ka duo anak si parampuan, tumbuah dek anak silaki-laki barapo hutang ibu baponyo iyolah ampek parkaro, nan partamo alek turun mandi, kaduo, alek sunaik rasu, nan ka tigo alek nikah kawin, nan ka ampek alek naik kabasaran ka namonyo, tumbuah dek anak si parampuan barapo hutang ibu bapo nyo, iyo lah duo parkaro, nan partamo, alek turun mandi, nan ka duo alek rak kawin ka namonyo, itulah utang ibu bapo nyo, kini ditiliak dengan hati dipandang dengan mato, tumbuah dek anak si parampuan/laki-laki alek rak kawin kanamonyo, mangkok baiyo ba bukan silang nan bapangka diateh rumah nangko, alah hasil karajo saganok nantun dilapeh lah nan mudo malah barek kamamikua, ringan ka manjinjiang, jo siriah nan bakapua, jo rokok nan babatang, manjalang kamuliaan angku nan gadang basa batuah, sarato kaum karapatan, ka kampuang na ba umpuak halaman nan salalu, ka singkok nan ba gisiran, sampai lah ka korong kampuang cucu kamanakan angku datuak .............. dek cucu kamanakan, cucu kamanakan datuak .............. bajalan ba pamolahan, bapakato ba paiyokan, ka bakeh niniak dengan mamak, bakeh ipa dengan bisan, bakeh dunsanak jo sudaro, alah hasil kaji saganok nantun ka bukik samo mandaki, kalurah samo manurun, kok bareh samo dicupak, kok pitih sammo dibilang, kok kain samo dipotong, dek karano hari jo kutikonyo hari nan sahari kinin, di langkah kan kaki, dilenggangkan tangan, dihiliakan labuah nan panjang, dilalui pasa nan rami, dilayangan pandangan nan jauh ditukiakkan pandangan nan ampia, jauh lah nampak nan ka dituju, hampia lah nampak nan ka dijalang, nampak lah aua nan babarih, parik nan malingka lah dilangkahi, di tampuah laman nan leba, lah ditingkek janjang, lah ditapiak bandua, lah duduak ateh rumah nangko, limbago kami nan duduak ateh rumah nangko, limbago kami nan duduak ateh rumah nangko, cadiak cati, tau pandai, silang nan ba pangka, wakatu paneh lah di palindungan, jikok awuih lah diagiah aia, yo kok dek kami arak jo jariah alah lapeh, awuih lah lapeh pulo, tingga nyo lagi niaik jo naza nan balun disampaian, mukasuik sangajo nan balun lapeh, ko lah kadatangan kami kamari tando guno tando biaso, tanda baradaik ba pusako, tanda tali nan jan putuih, tando kaik nan jan nyo sakah, garih nak jang nyo lipua, adaik nak jan nyo ilang, jikok bajalan babuah batih malenggang babuah tangan, di caliak barupo dipandang baroman, kok bareh nan bacupak, kok pitih nan babilang, kok kain nan bapotong, agiah apak jo amai ka bakeh anak tolong bakeh si pokok, nak ditarimo Urang Tuo Sumando jo hati nan suci, jo muko nan janiah,
Sakian sambah jo titah dipuhunkan ka bakeh urang tuo sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Alah sampai tu Sutan
Sutan
:
Alah
Urang Tuo Sumando
:
Sutan disambah
Sutan
:
Manitah lah
Urang Tuo Sumando
:
Sambah manyambah taratik jo mujilih lelo jo lampan, maaf dipintak rundiang dikambalian ka bakeh Sutan. Panatihan Sutan nan ka tangah lah bajalan pasa nan batampuah, lah kato bana nan basabuik, tatapi sungguah pun baitu, dek karano pusakonyo gayuang basambuik, limbagonyo kato bajawek, sambah di babaleh, ba’a nan iko kinin dek karano kami lai surang jo baduo, baduo jo batigo, nan duduak sahamparan, tagak sapamatang, sabalun gayuang disambuik, kato dijawek, sambah dibaleh, bapamolahan molah dek kami daulu mananti Sutan lai kok ka mungkin nyo Sutan, supayo manyauak nan janiah ma elo di nan salasai, mencari bulek nan sagolong, picak nan salayang. Sakiannyo Sutan.
Sutan
:
Alah sampai tu Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Alah
Sutan
:
Aratinyo manjadi buah kabanaran Urang Tuo Sumando nantun,dek pusakonyo gayuang basambuik limbago kato bajawek, sambah babaleh, ba’a nan iko kinin, sabalun kato ka dijawek  sambah ka dibaleh bajalan nak ba molah bakato nak baiyo, mananti malah ambo, kan iyo baitu bana Urang tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Iyo bana
Sutan
:
Aratinyo sapanjang buah panitahan Urang Tuo Sumando nantun, yo kok dek kami alah rancak,. A’sababnyo kok rancak, rundiang surang babuleki, rundiang ba samo ba paiyokan. Kini ka ba pa iyokan dek Urang Tuo Sumando, dengan Insya Allah ambo nanti
Urang Tuo Sumando
:
Kalau lah baitu kabanaran Sutan, dek kandak buliah, pintak balaku, dengan Insya Allah kami ba pa molahan malah daulu.
Sutan
:
Dipalapeh Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Sutan ......
Sutan II
:
Iyo
Urang Tuo Sumando
:
Sutan disambah
Sutan
:
Manitah lah
Urang Tuo Sumando
:
Sambah dahulu maha romaik kamudian kato ba sicapek, basicapek juo ka bakeh Sutan. A’lah ka laluan basicapek, dek karano lah ka tangah panitahan dari Urang Tuo Sumando datuak ............., ba’a nan iko kinin, dek pusakonyo gayuang basambuik, limbago nyo kato bajawek, sambah babaleh, sabalun kato dijawek sambah dibaleh iko lah nan dipamolahan ka bakeh Sutan tantangan gayuang ka manyambuik kato ka manjawek, sambah ka mambaleh. Sakiannyo Sutan.
Sutan
:
Alah sampai tu Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Alah
Sutan
:
Urang Tuo Sumando disambah
Urang Tuo Sumando
:
Manitahlah
Sutan
:
Sambah nyo ketek dek ambo gadang, gandah dianjuang tinggi, maaf dipintak rundiang dikambalian ka bakeh Urang Tuo Sumando, ma lah rundiang nan dikambalian ka bakeh Urang Tuo Sumando, alah ka tangah panitahan dari Urang Tuo Sumando datuak ................., ba’a nan iko kinin, dek pusakonyo gayuang ba sambuik, limbago nyo kato bajawek, sambah babaleh, kok gayuang e alun basambuik, kok kato e alun bajawek, kok sambah e alun babaleh, iko lah nan dipamolahan ka bakeh ambo, tantangan ka manjawek kato, nan ka mambaleh sambah, kan iyo baitu bana Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Iyo bana
Sutan
:
Aratinyo sapanjang buah kabanaran Urang Tuo Sumando nantun, yo kok dek kami, bak papatah juo dek nan tuo-tuo, nan cenciang tampak jauh nan tabiumbun tampak ampia, nan dakek nyolong tasuo, tantu Urang Tuo Sumando juo ka manjaweknyo, Sakiannyo Urang Tuo Sumando.
Urang  Tuo Sumando
:
Alah sampai tu Sutan
Sutan
:
Alah
Urang Tuo Sumando
:
Aratinyo nan jadi buah kabanaran Sutan nantun, bak papatah juo dek nan tuo-tuo, nan cenciang tampak jauh nan tabiumbun tampak ampia, nan dakek nyolong tasuo, tantu ambo juo ka manjaweknyo, kan iyo baitu bana Sutan.
Sutan
:
Iyo bana
Urang Tuo Sumando
:
Aratinyo sapanjang buah panitahan Sutan nantun, yo kok dek ambo, jikok tatangguak di lauak samo kito kautuangan, yo kok tatangguak di batang yo samo-samo kito kirok an, Sakiannyo Sutan.
Sutan
:
Alah sampai tu Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Alah
Sutan
:
Aratinyo manjadi buah kabanaran Urang Tuo Sumando nantun, jikok tatangguak di lauak samo kito kautuangan, yo kok tatangguak di batang yo samo-samo kito kirok an, ka iyo baitu bana Urang Tuo Sumando ?
Urang Tuo Sumando
:
Iyo bana
Sutan
:
Aratinyo sapanjang buah kabanaran Urang Tuo Sumando nantun, yo kok dek kami, kok tatangguak di lauak yo  molah kito kautuangan, kok tatangguak di batang samo kito kiraian, sekianyo Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Kalaulah baitu kabanaran Sutan, manyawuak lah di nan janiah, asa  ma elo di nan salasai, asa buleknyo sagolong, picaknyo lah salayang dengan Insya Allah kato dijawek sambah dibaleh.
Sutan
:
Kalaulah baitu kabanaran Urang Tuo Sumando, yo kok dek kami, asa lai gayuang ka disambuik, asa kato lai ka dijawek, sambah ka dibaleh, kok luko indak kami ka manyinguak, kok mati indak kami ka manyasa, kok itamnyo lah laduang salalu, kok putiahnyo lah kinantan suci,lah suci bana hati kami malapeh Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Kalau lah baitu kabanaran Sutan dengan Insya Allah kato dijawek, sambah dibaleh.
Sutan
:
Dipalapeh Urang Tuo SumandoUrang Tuo Sumando
:
Sutan ............
Sutan I
:
Iyo
Urang Tuo Sumando
:
Sutan disambah
Sutan
:
Manitahlah
Urang Tuo Sumando
:
Puti banamo Siti Amniah anak urang ampek angkek, dahulu kato basitinah kamudian kato basicapek, basi capek juo ka bakeh Sutan. A’lah kalaluannyo basicapek, jikok dinancako talalai manangkih gayuang, bak cando talambek main aka, bak cando laliang main budi, bukan talalai manangkih gayuang, bukan ta lambek main aka bukan talaliang mamin budi, sa olah-olah mancari bana nan satimpak kato nan saiyo. Ba’a nan iko kinin lah dapek kato kamupakaik, lah bulek aia ka pamuluah, dek ambo ka tibonyo gayuang ka manyambuik, kato ka manjawek, sambah ka mambaleh, alah ka jawabnyo diambo, diukuran cukuik dibilangan sampai, takanak gayuang, takanak sambuik, sabanyak gayuang sabanyak sambuik, sabanyak sambah sabanyak baleh, salembak pada itu, acok kabau baliak kabau di kandang suruik nyo ka biaro juo, acok kali kato diulang suruik ka ambo juo, tantu ambo juo kamanjawabnyo, kok indak taulangi dek ambo kabanaran Sutan, dek karano, banyak ragu, lamo lupo, pasa jalan dek batampuah, apa kaji dek ba baco, kok indak ta ulangi dek ambo sapanjang panitahan Sutan, lai ka dibari suko jo karelah an. Sakiannyo Sutan.
Sutan
:
Alah sampai tu Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Alah
Sutan
:
Urang Tuo Sumando disambah
Urang Tuo Sumando
:
Manitahlah
Sutan
:
Sambah nyo ketek di ambo gadang, gandah di anjuang tinggi, maaf dipintak rundiang dikambalian ka bakeh Urang Tuo Sumando, ma lah rundiang nan dikambalian ka bakeh  Urang Tuo Sumando, lah dapek kato kamupakaik, lah bulek aia ka pamuluah, dek ambo juo ka tibonyo gayuang ka manyambuik kato ka manjawek, a lah kajawabnyo diambo, diukuran cukuik dibilangan sampai, takanak gayuang ta kanak sambuik, sabanyak gayuang sabanyak sambuik, sabanyak sambah sabanyak baleh, ba’a nan iko kinin, dek banyak ragu, lamo lupo, pasa jalan dek batampuah, apa kaji dek ba baco, kok indak ta ulangi dek Urang Tuo Sumando sapanjang panitahan ambo, panjang dek mabo, kok singkek dek Urang Tuo Sumando ka jawabnyo lai ka dibari suko jo karelaan, kan iyo baitu bana Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Iyo bana
Sutan
:
Aratinyo sapanjang buah kabanaran urang tuo sumando nantun, yo kok dek ambo,bia sabuah asa sadang bia sabuak asa cukuik,bia salangkah asa sampai, di bari urang tuo sumando suko jo karelahan. Sakian nyo urang tuo sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Kalaulah baitu kabanaran Sutan, dek kandak buliah pintak balaku,dengan insyak Allah, kato bajawek sambah di baleh.
Sutan
:
Di palapeh urangtuo sumando
Urang Tuo Sumando
:
Sutan  .............................
Sutan
:
Iyo
Urang Tuo Sumando
:
Sutan di sambah
Sutan
:
Manitahlah
Urang Tuo Sumando
:
Sungguah pun Sutan surang nan di sambah mangkok sarapek papek yo lah sagalo alek tampek Ambo manganta kan sambah, indak di atok di bilang gala,lagi patok pambilang gala, dengan buah pasambahan, pasambahan itu di pulangkan ka pado niniak dengan mamak, bulek nyo sambah ka bakeh Sutan. A” tulah buah gala pasambahan di ambo, sajak dihari nan da hulu hujan bapuhun paneh nan basa.Cewang di langik tando ka paneh gabak di hulu tando ka hujan,cewang di langik hari lah paneh, lah masak jamua di halaman, gabak di hulu hari lah hujan lah gadang aia di tapian, silang nan bapangka karajo nan bajunjuang iyo lah niniak dengan mamak, utang dek niniak dengan mamak, bariak ba katam,ba unak ba tateh, ba tunggua bapapek, karuah di pajaniah,kusuik di salasaikan, utang dek niniak dengan mamak alah di karajoan, ma lando nyo alah, lah balalu pekerjaan ini, nan lazim dek adaik nan haruih dek sarak, tingga nyo lagi pekerjaan urang sumando utang sagalo urang sumando basicapek kaki basiringan tangan dima ko larafnyo basicapek kaki basiringan tangan, di tiliak dengan hati di pandang dengan mato, tumbuah nan bak nangko, gadang di bari babingkah tanah, basa di bari balingka aua, a’ sabab nyo gadang di bari babingkah tanah, basa di bari balingka aua, supayo buliah duduak ando ba sumando, lah duduak sumando cucu kamanakan angku Datuak ………… kapado korong kampuang cucu kamanakan Datuak ………., alah sahari duo hari lah sabulan duo bulan, lah batahun ka lamo nyo, alah batanam aua dengan pinang, lah ma ado kan anak dengan buah, anak nangko duo parkaro, nan partamo anak laki-laki, nan ka duo anak si parampuan, tumbuah dek anak si laki-laki barapo hutang ibu bapo nyo, iyo lah ampek parkaro, nan partamo alek turun mandi, nan ka duo alek sunaik rasu, nan ka tigo alek nikah kawin, nan ka ampek alek naiak kabasaran kanamo nyo, tumbuah dek anak siparampuan, barapo utang ibu bapo iyo lah duo parkaro, nan partamo alek turun mandi, nan ka duo alek rak kawin ka namo nyo, itu lah hutang ibu bapo nyo. Tumbuahdek anak si parampuan / laki-laki, alek rak kawin ka namo nyo, mangkok baiyo ba bukan silang nan bapangka di ateh rumah nangko, alah hasil karajo saganok nantun di lapeh lah nan mudo matah, barek ka mamikua ringan ka manjinjiang, jo siriah nan bakapua jo rokok nan babatang, manjalang kamuliaan angku datuak nan gadang basa nan batuah, sarato kaum karapatan, ka kampuang nan ba umpuak halaman nan salalu, ka singok nan bagisiran, sampai lah ka korong kampuang, cucu kamanakan angku Datuak …………dek cucukamanakan Datuak ………. Bajalan ba pamolahan, bakato ba paiyokan, ka bakeh niniak dengan mamak, ka bakeh ipa dengan bisan, bakeh dunsanak jo sudaro, alah hasil kaji saganok nantun, ka bukik samo mandaki ka lurah samo manurun, kok bareh samo di cupak, kok pitih samo di bilang, kok kain samo di potong, dek karano hari jo ka tiko, hari nan sahari kinin di langkah kan kaki di lenggangkan tangan, di hilia kan labuah nan panjang, di lalui pasa nanrami, di layangkan pandangan nan jauah, di takiak kan pandangan nan hampie, jauah lah nampak nan ka di tuju, hampia lah nampak nan ka di jalang, nampak lah aua nan babarih, parik nan balingka,aua nan babarih lah disuruki, parik nan balingka lah di langkahi, di tampuah laman nan leba, lah di tingkek janjang, lah di tapiak bandua, lah duduak ateh rumah nangko, limbago kami nan duduak di ateh rumah nangko, cadiak cati tau pandai, silang nan bapangka kok paneh lah di palinduangan, kok auih lah diagiah aia, yo kok dek kami arak jo jariah alah lapeh auih lah lapeh pulo, tingga nyo lagi niaik jo naza nan balun sampai, mukasuik sangajo nan balun lapeh, ko lah ka datangan kami kamari, tando guno tanda biaso, tando baradaik bapusako, tanda tali nak jang nyo putuih, kaik nak jan nyo sakah, garih nak jang nyo lipua, adaik nan jang nyo hilang, jikok bajalan ba buah batih, malenggang ba buah tangan, dicaliak barupo dipandang baroman, kok bareh nan bacupak kok pitih nan babilang, kok kain nan bapotong, agiah apak jo amai bakeh anak, tolong bakeh sipokok nak ditarimo dek Urang Tuo Sumando jo hati nan suci muko nan janiah, kan iyo baitu bana Sutan.
Sutan
:
Iyo bana
Urang Tuo Sumando
:
Aratinyo sapanjang buah panitahan Sutan nantun, yo kok dek kami, tantang pambao apak jo amai untuak anak, bak papatah juo dek nan tuo-tuo, sariaik palua ma malua, adaik duya baleh mam baleh, tapuak babalesan, kok indak tabaleh dek kami ba’a sipaik badan diri, sekianny Sutan.
Sutan
:
Alah sampai tu Urang Tuo Sumando
Urang Tuo Sumando
:
Alah
Sutan
:
Aratinyo manjadi buah panitahan Urang Tuo Sumando nantun, bak papatah dek nan tuo-tuo sariak palua ma malua, adaik duya baleh mambaleh, tapuak babalesan, kok indak tabaleh dek kami ba’a kok sipaik badan diri, kan baitu bana Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Iyo bana
Sutan
:
Aratinyo sapanjang buah kabanaran Urang Tuo Sumando nantun, bak kucikak dek anak-anak, pantun dek nan mudo-mudo, papatah dek kito kinin, hari satu pasa nyo guguak, rami urang ba jua bali, bak cando batu jatuah ka lubuak, indak kami aso katarapuang lai, sakiannyo Urang Tuo Sumando.
Urang Tuo Sumando
:
Kalau lah baitu kabanaran Sutan, iyo kok dek kami dihati batarimo jo hati nan suci, jo muko nan janiah, samantang  pun bak itu, dirauik sangka nan panjang, ampaleh ditapi rimbo, dijawek sajo dengan tangan nan panjang, antah ka babaleh antah tido.
Sutan
:
Kalau lah baitu kabanaran Urang Tuo Sumando, ibaraik manyawuak lah di nan janiah, ma elo lah di nan salasai, lah sanang bana hati kami, ba’a nan iko kinin, ibaraik bajalan lah sampai ka bateh, kok balayia lah tibo dipulau, ba kato dibari basudah kalam dipatah karateh diguluang, samo kito baruik an ka muko ka Urang Tuo Sumando lah.